,

#20 SZAKANYAGBÓL HASZON

A kiinduló kérdés: Hogyan kell egy szakanyagot jól feldolgozni, úgymond’ kimaxolni, hogy az hasznosítható is legyen a munkánkban?

Egy sportág sikere a benne dolgozók felkészültségétől, szellemi potenciáljától függ elsősorban. Ezt írtam mai beszélgetőtársam egyik könyvének ajánlójába, de ha jobban belegondolok, ez a gondolat is a magyar tradíció és Ferenczi Attila kutatásainak terméke, tőlük kaptam, csak visszaforgattam. Az Átkeretezők Podcastben Militár Iván a magyar labdarúgás Bartók Bélájának nevezte, mert olyan hiánypótló kutató és rendszerező munkát végzett, amely egyedülálló. Ahhoz, hogy így összeálljon a gondolatmenete és közel 20 szakkönyvet megírjon, rengeteg szakanyagot fel is kellett dolgozni, rengeteg ismeretanyagot ki is kellett próbálni a gyakorlatban saját edzői munkássága alatt, hogy hitelesen, saját tapasztalatok mentén is alá tudja támasztani, beépíthetővé tudja tenni elődeink és saját tudását az olvasói számára. Így hát azt gondoltam, hogy nincs is autentikusabb személy a mai téma feldolgozására, mint Ferenczi Attila.

VEZÉRGONDOLAT I.

Egy sportág sikere a benne dolgozók felkészültségétől, szellemi potenciáljától függ elsősorban.

by aa (Ferenczi után szabadon)

VEZÉRGONDOLAT II.

Minden egyes szakkönyvre szükség van, mert minden egyes nézőpontra is szükség van.

by fa

A tréning üzenetének elmélyítéshez tartozó Extra tartalom a módszertani kézikönyvem, melynek címe aProactive Method – A szisztematikus futballkarakter-építés logikai íve, aminek átdolgozott kiadása 2022. decemberében várható.